Избрани

ИзбраниЛятоПътеписиУкрайна: .ua

Едно кратко пътуване в Южна Украйна, което за сетен път ме убеждава колко безценни са хората и традициите

Бесарабия Най- южната точка на Украйна (Бесарабия) е най-близо до родна България и е най–автентичното място, на което съм била.

Read More