Скандинавия: .dk, .no, .se, .fi

Дания, Швеция, Норвегия, Финландия